Haagbeuk

Beuk en haagbeuk zijn twee totaal verschillende boomsoorten die elk tot een  ander geslacht behoren, De inlandse beuk (Fagus Sylvatica) behoort tot de Fagaceae of beukenfamilie. De haagbeuk behoort tot de Betulaceae of berkenfamilie. De wetenschappelijke naam van de haagbeuk is Carpinus betulus. Een haagbeukenhaag verliest in het najaar wel de meeste bladeren, nadat deze van diepgroen naar geelgroen verkleurden. Dan worden de kronkelige stammetjes weer zichtbaar. Tijdens de winter geeft de haagbeukenhaag dus meer doorkijk.

Haagbeuk2.png